Jak se chránit před požáry a jejich následky
zpět

Požárům je možné předcházet bezpečným chováním, které je označováno jako prevence. Požáry provázejí lidstvo od nepaměti. Postupně se lidé učili, jak se chovat, aby k požárům docházelo co nejméně a jejich následky nebyly tak negativní. Některá pravidla jsou jednoduchá a osvědčená generacemi před námi, některá reagují na nové technické možnosti a vybavení a jsou složitější.

Základní povinnosti fyzických osob (občanů), které stanoví jak si počínat aby k požáru nedošlo, jsou uvedeny v § 17 zákona o požární ochraně (zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů). V následujících odstavcích budou tyto povinnosti stručně a přehledně rozvedeny.

Fyzické osoby jsou povinny:

 

Fyzické osoby nesmí:


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.hasici-techonin.cz 14. 8. 2022, 00:10