icon_white_edit
icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

Kdy volat hasiče

  
zpět

Hasiče voláme když:

  • hoří
  • se stala dopravní nehoda a v havarovaných vozidlech jsou uvězněni lidé
  • se stala dopravní nehoda a její následky mohou poškodit zdraví osob, případně životní prostředí
  • následkem živelních pohrom (voda, vítr …) jsou ohroženy životy, majetek, životní prostředí
  • se nemohu dostat do bytu, kde je moje dítě, starší osoba, případně ohrožen majetek (zapnutý sporák, vařič, atd… ) 
  • v případě nutnosti vyproštění osob z výšek, hloubek, vody, ledu apod.

Na tísňovou linku se nebojíme volat, avšak zneužití tísňové linky je trestné !!!

Jak se chovat při zpozorování požáru

Zjistíte-li mimořádnou událost v tomto případě požár, který ohrožuje osoby nebo majetek, provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření. V případě, že není možné svými silami a dostupnými prostředky uhasit nebo zabránit dalšímu šíření požáru - volejte číslo 150 (Hasičský záchranný sbor - při volání z pevné linky se dovoláte na operační středisko HZS Frýdek-Místek (platí pro občany Slatiny a okolí), při volání z mobilu na CTV Ostrava). Pokud se z nějakého důvodu nemůžete dovolat na linku 150, použijte univerzální tísňové volání na linku 112 nebo některé z dalších nouzových čísel (Policie ČR - linka 158, Záchranná služba - 155, Městská policie - obvykle 156). Dispečeři těchto linek si vaší výzvu mohou předat mezi sebou jinou cestou, linka 112 vede přímo k hasičům. Voláte-li z mobilního telefonu a váš operátor v místě, kde se nacházíte, nemá signál (na displeji je nápis "Jen tísňová volání" ap.), použijte rovněž univerzální nouzové číslo 112, které můžete vytočit i s uzamčenou klávesnicí (jedná-li se třeba o cizí mobil) a dokonce i bez nutnosti mít v mobilu vloženou či přes PIN aktivovanou SIM kartu! Pozor, toto číslo je možno použít i ve většině zahraničních států (měla by vám stačit znalost angličtiny nebo místního jazyka) a používejte ho jen v případě tísně! Nejedná se o žádnou pomocnou info linku mobilního operátora! Pokud voláte na tísňové linky z mobilního telefonu, VŽDY uveďte název města nebo obce, kde se událost stala. Jen ulice nestačí! Tísňové linky na většině území republiky stále ještě (2004) končí v krajských městech a nikoliv na okrese, jako při volání z pevné linky. Mnohokráte už se stalo, že záchranné složky vyjížděli na adresu události, ale po dojezdu se ukázalo, že šlo o stejnojmennou ulici v úplně jiném městě a občas i v úplně jiném kraji.

Při předávání zprávy uveďte
    - 
kde hoří
    - co hoří
    - své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte
    - po končení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti 
      zprávy o požáru

Před příjezdem jednotek (hasiči, záchranná služba, policie)
    - pozor na elektrický proud
    - vyčkejte na místě

Po příjezdu jednotek (hasiči, záchranná služba, policie)
    - na výzvu velitele zásahu jste povinni poskytnout osobní pomoc jednotce 
      požární ochrany, veliteli jednotky požární ochrany obce 
    - fyzická osoba není povinna poskytnout pomoc, jestliže ji v tom brání 
      důležité okolnosti nebo jestliže by se vystavila vážnému ohrožení sebe nebo 
      osoby blízké

Výzva k evakuaci
    - budete-li vyzváni k evakuaci z ohroženého prostoru, je třeba si vzít základní 
      osobní věci (OP nebo ŘP, klíče od bytu) 
    - ohlásit veliteli zásahu, že byt č.x je prázdný

Ochrana zdraví 
    - při požáru se může stát, že obyvatelé budou muset určitou dobu pobývat v 
      zamořeném prostoru nebo jím projít 
    - v tomto případě je nezbytně nutné chránit cesty dýchací a povrch těla
    - je to možné i v případě, že doma nemáme ochrannou masku a ochranný 
      oděv, a to pomocí improvizované ochrany
    - k ochraně dýchacích orgánů se může použít vodou navlhčená rouška 
      zhotovená z kapesníků, ručníků, utěrek apod. 
    - hlavu chráníme čepicí, kloboukem, šálou či kuklou tak, aby vlasy byly 
      úplně zakryty a zvolená pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a krk 
    - oči si chráníme brýlemi (lyžařskými či motoristickými), ruce rukavicemi 
    - k ochraně těla poslouží oblek, kombinéza, sako, kalhoty, plášť nebo 
      pláštěnka do deště 
    - nohy si chráníme nejlépe vysokými botami nebo holínkami